Historie

Společnost Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. vznikla v dubnu roku 2005 zápisem do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48065 a ke své činnosti využila předchozí zkušenosti jednatele, který podnikal ve stejném oboru již od roku 1993, jako fyzická osoba.

Firmy pro které pracujeme

Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Brněnské komunikace a.s.

Rektorát VUT v Brně

SAKO Brno, a.s.

Zemědělská vodohospodářská správa

Dokumenty

Výpis z Obchodního rejstříku

Osvědčení o registraci k DPH

Živnostenský list

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Živnostenský list

Poskytování technických služeb

Živnostenský list

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování